OSTATNÍ SLUŽBY

Home Služby Ostatní služby

OSTATNÍ SLUŽBY

Vstupní školení pro získání základní způsobilosti pro vstup na dráhu, pravidelná školení pro udržení základní způsobilosti

 

Vstupní školení VŠ-00
Vstupní školení VŠ-01

 

Zavádění systému managementu

 

  • Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001
  • Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001
  • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN ISO 45001
  • Certifikovaný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu SCC  (SAFETY CERTIFICATE CONTRACTORS)
  • Bezpečný podnik
  • Společenská odpovědnost firmy (CSR) dle ČSN ISO 26000
  • Systém managementu svařování dle ČSN CEN ISO 3834-2÷4, ČSN EN 15085 a ČSN EN ISO 17660-1
  • Zajištění výkonu svářečského dozoru podle ČSN EN ISO 14731
  • Bezpečnost informací ISO 27001
  • Systém ECM – Systém údržby železničních vozidel dle směrnice 2004/49/ES a nařízením (EU) č. 445/2011

 

Školení první pomoci

Kurz první pomoci pro zaměstnance slouží k seznámení zaměstnanců se základními pokyny pro poskytnutí nezbytné lékařské péče, před příjezdem zdravotníka. Účelem kurzu je naučit zaměstnance nebo jim připomenout, jak se chovat v krizových situacích, se kterými mohou přijít do styku na svých pracovištích. Záchrana lidského života je nepsanou prioritou každého z nás a nejinak by tomu mělo být i v rámci plnění každodenních pracovních činností.

Naše služby mají za cíl chránit životy
a současně šetřit Váš čas i peníze
Translate »