SLUŽBY

Home Služby

Naše služby

Bezpečnost práce

Souhrn opatření, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Koordinátor BOZP

Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby.

x

 

Požární ochrana

Souhrn opatření, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Lešení a lešenářské práce

Oprávnění a způsobilost firmy pro podnikání v oblasti kompletního lešenářského servisu.

Ostatní služby

Vstupní školení pro získání základní způsobilosti a zavádění systému managementu.

Služby Dronem

Pro sledování terénu, jako ochrana před požáry a v případě potřeby pro rychlé hlášení kolizí.

Bezpečnostní pravidla jsou vaším

nejlepším nástrojem

Vždy bych měl(a) být příkladem
Bezpečnost vždy až na prvním místě
Nedostatky pomáhám vyřešit
Translate »