INSPEKCE LEŠENÍ A LEŠENÁŘSKÉ PRÁCE

Home Služby Inspekce lešení a lešenářské práce

INSPEKCE LEŠENÍ A LEŠENÁŘSKÉ PRÁCE

Kontrola způsobilosti lešenářských firem a zhodnocení 

Oprávnění a způsobilost firmy pro podnikání v oblasti kompletního lešenářského servisu (živnostenské listy, výpisy z OR, pojištění, materiálové zajištění vhodnost navrhovaného servisu)

 

Kontrola lidských zdrojů a zhodnocení jejich kvality

Proškolenost personálu (zdravotní prohlídky – platnost, školení BOZP, zejména práce ve výškách – platnost, školení PO – platnost, školení na daný typ používaného lešení v lešenářském průkazu – platnost, další ostatní osobnostní certifikace jako SCC atd.)

 

Kontrola pracovních postupů a statických návrhů

Kontrola provádění samotné výstavby lešení, upozorní na nedostatky ještě během stavby.

 

Kontrola předané výměry

Zajišťuje přejímku lešení bez závad

Na základě požadavku osoby pověřené za dodavatele lešení je supervizor povinen dostavit se na místo přejímky lešení na písemné nebo telefonické vyzvání.

V případě, že lešení nevykazuje odchylky od příslušných norem je supervizor oprávněn uvést lešení do užívání umístěním identifikační tabulky ke každému vstupu na lešení.

V případě, že lešení vykazuje odchylky od normy, která i za přijetí zvláštních opatření (práce v OOPP pro práci ve výškách) ohrožuje zdraví budoucích uživatelů, zejména ze statických důvodů, supervizor toto lešení do užívání nepřevezme a zadá ho k opravě osobě oprávněné za dodavatele lešení.

Zajišťuje správné výměry lešení a doby pronájmu
Supervizor může na přání objednatele kontrolovat výměry lešení a doby pronájmu. Na základě těchto dat mu může připravit kontrolní fakturační podklady. Záznamy o výměře lešení zaznamenává supervizor do připraveného formuláře odběratele.

Zajišťuje pravidelné kontroly dodavatelů lešení a uživatelů lešení
Supervizor kontroluje, zda dodavatel lešení provádí pravidelné kontroly lešení dle předepsané periodiky.

V případě, že během doby mezi poslední a následující prohlídkou lešení bude zjištěna závada způsobená neoprávněným zásahem do konstrukce lešení ze strany uživatele, je supervizor povinen nechat lešení okamžitě uvést do původního stavu.

Pokud je zjištěna závada natolik závažná, že ohrožuje zdraví uživatelů lešení, je supervizor povinen takovéto lešení uzavřít a zamezit jeho užívání odstraněním identifikační tabulky a umístěním piktogramu s nápisem zákaz vstupu. Následně supervizor vyzve zhotovitele lešení k odstranění závad.

Naše služby mají za cíl chránit životy
a současně šetřit Váš čas i peníze
Translate »