• We enjoy the teamwork

Naše služby

Bezpečnost práce (BOZP)

Souhrn opatření, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Koordinátor BOZP

Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby.

Požární ochrana (PO)

Souhrn opatření, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Inspekce lešení a lešenářské práce

Oprávnění a způsobilost firmy pro podnikání v oblasti kompletního lešenářského servisu.

Ostatní služby

Vstupní školení pro získání základní způsobilosti a zavádění systému managementu.
XERVON
Mondi
ZVVZ
Sev.en
BILFINGER
ses energy
G-TEAM
TAKENAKA