Služby

Bezpečnost práce (BOZP)

Souhrn opatření, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Zobrazit více

Koordinátor BOZP

Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby.

Zobrazit více

Požární ochrana (PO)

Souhrn opatření, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Zobrazit více

Inspekce lešení a lešenářské práce

Oprávnění a způsobilost firmy pro podnikání v oblasti kompletního lešenářského servisu.

Zobrazit více

Ostatní služby

Vstupní školení pro získání základní způsobilosti a zavádění systému managementu.

Zobrazit více